Chocoooooooolate Sp. z o.o.

31 - 519 Kraków, ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 4

NIP: 6793068822

KRS: 121814708

Konto bankowe: Alior Bank

97 2490 0005 0000 4600 1755 9657